Pencemaran Udara

Semasa respirasi, kita menyedut udara untuk memperolehi oksigen. Apakah yang terjadi jika udara yang kita sedut mengandungi bahan pencemar. Bahan pencemar udara berasal daripada pelbagai sumber. Dua sumber utama iaitu kenderaan bermotor dan perindustrian. pencemaran udara boleh membawa kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar.

2 comments: